Έναρξη νέου τμήματος, Απρίλιο 2017.
 

Νέο τμήμα  ξεκινά  τον Απρίλιο του 2017, στο φιλοσοφικό Yi Jing.

Ο Α' κύκλος των μαθημάτων θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβρη του 2017 και  θα αφορά την Κοσμογονία και όλες τις εισαγωγικές έννοιες, που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάλυση των εξαγράμμων. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μία Κυριακή το μήνα, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ο Β' κύκλος θα ξεκινήσει, μετά την χειμερινή ισημερία και θα αφορά την ανάλυση των εξαγράμμων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ μαθημάτων


Α' κύκλος
 • Τι είναι το Yi Jing και πώς λειτουργεί.

 • Η ουσία και το νόημα της πρόβλεψης:  Πώς μπορούμε να επιλέξουμε το καλύτερο μελλοντικό δυναμικό, πώς ξαναβρίσκουμε τον δρόμο για το αληθινό μας πεπρωμένο 

 • Αναφορά σε όλες οι προσεγγίσεις: Φιλοσοφικό και Μαντικό.

 • Ιστορία

 • Κοσμογονία

 • Το He Tu & το Lo Shu

 • Προ-ουρανός και Μετά-ουρανός

 • Οι 7 συμπαντικοί νόμοι

 • Τα 7 στάδια της αλλαγής

 • Πώς  προσεγγίζουμε το Yi Jing και πώς παίρνουμε απαντήσεις

 • Τρόποι χρησμοδότησης

 • Η δομή και η συμβολική του γλώσσα.

 • Οι βασικές έννοιες

 • Τα 8 Τρίγραμμα και οι γραμμές

 • Ο παροιμιώδης λόγος - νόημα και ανάλυση


Β' κύκλος
 • Τα 64 εξάγραμμα


 
Back to top