Μαντικό

Στο τμήμα αυτό, θα εκθέσω κάθε τι που γνωρίζω και έχω ερευνήσει, σε σχέση με το «Μαντικό Yi Jing».

Η προσέγγιση αυτή χάνεται μέσα στο παρελθόν και αποτελεί καθαρά μαντικό εργαλείο. Δεν έχει σχέση με την «Βίβλο των Αλλαγών», αν και επίσης στηρίζεται  στα σύμβολα του Yi Jing (τρίγραμμα και εξάγραμμα).  Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους μάντεις στην Κίνα και θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη μέθοδος πρόβλεψης στον σημερινό κόσμο. Ο Reimond Lo, στο βιβλίο του «Η Μαντική Τέχνη του Yi Jing», σελ. 12, αναφέρει  ότι το σύστημα αυτό έγινε γνωστό από έναν δάσκαλο της δυναστείας Han, ο οποίος απέδωσε το έργο του στον Δούκα Wen και αυτό συνηθιζόταν πάρα πολύ στην Κίνα. Δηλαδή πολλοί μελετητές, δεν υπέγραφαν τις μελέτες τους, αλλά τις απέδιδαν, επί το πλείστον, σε γνωστούς σεβάσμιους δασκάλους ή σοφούς και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτό αν η έρευνα και η ιστορία της  εξελίξεως της μεθόδου αυτής, δεν γινόταν τόσο δύσκολη, εξαιτίας αυτού.

Αν και η μαντική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Κίνα, δεν έχει ιδιαίτερη διάδοση στην Δύση.

Σημαντικότατη σε αυτήν την μέθοδο, είναι η προσέγγιση του Alex Chiu, ο οποίος την εκθέτει ελεύθερα στην ιστοσελίδα του  www.superiching.com. Η τεχνική της προσέγγισης, που αναλύεται στην ιστοσελίδα αυτή, μοιάζει με την τεχνική της προσέγγισης Na Jia και  Wen Wang, μιας και  στηρίζεται στις ίδιες αρχές, αλλά  ο Chiu  την θεωρεί την μόνη πραγματικά πλήρη προσέγγιση. Το όνομά της είναι “Wild Crane”.

Σκέφτηκα  ότι θα ήταν ένα επί πλέον  πολύτιμο εργαλείο για όσους μελετούν το Yi Jing εδώ στην Ελλάδα και γι’ αυτό ζήτησα την άδειά του, για  να μεταφράσω τα πάντα και στα ελληνικά. Εκείνος δέχτηκε. Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να ανεβάζουμε  την πληροφορία αυτή στην ιστοσελίδα μας.

 

Back to top